CHEONG Jefferson Jia Hui
IP Yuan Chang
LEE Samson Mun Hou
LEE Samuel
LEE Thomas Tong Kai
LIM Wei Wen
LIM Neville Woon Juin
LIM Sean Duann Chern
TAN Weixuan
WONG Joshua Chun Wei
GOH Brandon Zhuo Rui
LIM Justin Ren Hsien
LU Austin Wei Chen
SHEUM Bron
HAN Elliot
LEE Simon Renjie
LOW Alasdair Hoi Kit