AU EONG Tian Wei Jonathan

CHAN Kevin Jerrold

CHEN Xingjian

LIM Joshua Ian

LIM Matthew James Quan Rong

LIM Tzien Yih Jonathan

LOCK Keagen Hoe-In

LOCK Kieren Hoy-In

NEO Max Wei Kit

NG Jet Shang Fei

ONG Ryan Ren An

TAN Darren Jun Hao

TIO Jun Hong Maximus

WEE Yit Hui Lionel

YAU Han Xiang

YEO Jing Zhe

ZHANG Zhenggang